Mødereferater

Referater fra bestyrelsesmøder, instruktørmøder og generalforsamlinger.
Alle referater foreligger i pdf-format

2018

20/09-2018 Instruktørmøde
15/03-2018 Instruktørmøde

27/02-2018 Generalforsamling


2017


2016


2015