Diverse

Aflysninger

Udgiftsbilag til print

Ansøgningsskema til kursus

Vejledning Førstehjælp – Hjertestop

Bliv medlem:
Se mere om medlemskab/indmeldelse her

Hvis du flytter
så HUSK at melde din nye adresse til Bent Schultz, Næstved Senior Motion
bentschultz4700@gmail.com eller telefon: 30 22 14 40

Udmeldelse:
Skulle du ønske at melde dig ud af foreningen:
Udmeldelsesformular