Diverse

Aktivitetsplaner / Årsplaner

Aflysninger / Ændringer

Udgiftsbilag til print

Ansøgningsskema til kursus

Vejledning Førstehjælp – Hjertestop

Bliv medlem:
Se mere om medlemskab/indmeldelse her

Hvis du flytter
så HUSK at melde din nye adresse til Bent Schultz, Næstved Senior Motion
moc.l1701781096iamg@17017810960074z1701781096tluhc1701781096stneb1701781096 eller telefon: 30 22 14 40

Udmeldelse:
Skulle du ønske at melde dig ud af foreningen:
Udmeldelsesformular

Har vi din mailadresse?
Har du en mailadresse vil senior-motion meget gerne have den til medlemskartoteket.
Hvis du ikke allerede har givet os din mailadresse, så send gerne din mail til: moc.l1701781096iamg@17017810960074z1701781096tluhc1701781096stneb1701781096