Efterårs- & vintersæson 2020/2021

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion! 

Coronavirus hærger fortsat overalt i verden, også her i Danmark, og selv om der i flere faser er sket åbninger i hvad der er tilladt, er der stadig mange restriktioner. 

Vi er i gang med en amputeret sommersæson, hvor vi alene har sat gang i Krocket, Krolf og Qi Gong udendørs, og vi har også aflyst generalforsamlingen i 2020. 

Nu er det så indendørs aktiviteter som står for døren, men der er stadig restriktioner som betyder, at vi ikke kan sætte gang i alle de aktiviteter som vi sædvanligvis udbyder i foreningens efterårs- & vintersæson.  

For nuværende bliver der ikke noget Square Dance, da der her er tale om pardans, og det går ikke med de restriktioner der er om afstand osv. Stavgang må fortsat foregå i små grupper som vores medlemmer selv aftaler, og diverse spil – boccia, badminton, keglespil, floorball, tæppecurling, vikingespil, softtennis og bordtennis – som vi har om torsdagen efter gymnastikken, bliver der heller ikke noget af lige nu.  

Torsdag den 3. september 2020 kl. 09.00 bliver der sat gang i gymnastikken, og det bliver i Hal 2 hvor vi plejer at have gymnastik om torsdagen. Hallen vil blive delt op i 3 sektioner hvor der bliver plads til at udøve gymnastik, og hvor vi overholder forsamlingsforbud med maksimalt 100 personer i hver sektion, samt de regler og anvisninger der er vedrørende afstand på 2 meter, 4 kvadratmeter til rådighed pr. person osv.  

Hal 2 er på 1.833 kvadratmeter, så der bliver ikke problemer med at overholde krav til afstand. Det er naturligvis tilladt at benytte mundbind til gymnastikken hvis det ønskes, og selv om der er sprit i arenaen, vil vi anbefale at man har eget sprit med. 

Det bliver ikke muligt at benytte omklædningsrum og baderum, idet der maksimalt må være ganske få ad gangen og det kan vi ikke håndtere på en fornuftig måde, så derfor skal alle være klædt om til sportstøj hjemmefra. Bænkeraderne i hver side af Hal 2 må heller ikke benyttes. 

Til den liggende gymnastik må der alene benyttes egne måtter, ikke noget med at låne af hinanden eller af hallen, så husk derfor at tage jeres måtter med. Hvis ingen måtte med, bliver det liggende direkte på gulvet, hvis man ønsker at deltage i liggende gymnastik.  

Der bliver ikke noget med socialt samvær efter gymnastikken, så når gymnastikken er færdig, forlades hallen med det samme.  

Når I ankommer til Arena Næstved, vil der blive indgang flere steder, idet hver sektion skal holdes adskilt. Det bliver ved hovedindgangen til Arena Næstved, som stolegymnasterne skal benytte, samt indgangen mellem Hal 1 og Hal 2 som øvrige gymnaster skal benytte.  Vi vil være til stede foran indgangene og vejlede om hvordan det foregår.     

Stolegymnastikken vil som tidligere år blive afviklet i Arena Næstved, Foyeren. Stole skal sprittes af på kontaktflader før og efter endt brug. Det vil sige at der øverst på ryglæn, på sæde, samt på kanten af sædet skal bruges desinfektionsspray, og de skal lufttørres så der må ikke aftørres med klud.   

Skånegymnastik vil foregå mandage fra kl. 09.00-10.15 og fra kl. 10.30-11.30, og tirsdage fra kl. 10.00-11.00. Stedet er ændret til lokaler tilhørende Næstved Bokseklub på Kanalvej 22. Tilmelding nødvendig og medbring egen måtte. Første gang tirsdag den 1/9.

Yoga vil foregå onsdage fra kl. 09.30-10.45 og 11.15-12.30, og foregår ligeledes i bokseklubbens lokaler på Kanalvej 22. Tilmelding nødvendig, og medbring egen måtte. Første gang onsdag den 9/9.

Svømning vil foregå om mandagen fra kl. 10.00-11.00 og fra kl. 11.00-12.00, og om fredagen fra kl. 11.00-11.45 og kl. 11.45-12.30. Det er vigtigt at I kommer på det hold I er tilmeldt, og overholder tiden for det hold I er tilmeldt. Første gang fredag den 4/9.

Vandgymnastik vil foregå om fredagen fra kl. 12.30-13.00. Første gang fredag den 4/9. 

Det er muligt at klæde om i svømmehallen, og det er også muligt at bade efter endt svømning / vandgymnastik, men skabe til opbevaring af tøj mv. er ikke åbne, hvilket betyder at tasker mv. skal tages med op i hallen.  

Det bliver således at I skal benytte klubomklædningsrum når I møder op, og det offentlige omklædningsrum når I forlader svømmehallen. Det vil sige at der er ensretning, og der er også restriktioner for hvor mange der må klæde om / bade samtidig. Følg de anvisninger der er i svømmehallen, og vi vil naturligvis også være til stede med hjælp og vejledning.    

Bordtennis vil foregå i arenaen om tirsdagen fra kl. 09.30-12.30. Mød omklædt og tag direkte hjem efter spil. Ingen bordtennis om torsdagen. Første gang tirsdag den 1/9.

Bowling vil foregå hos Bowl`n`Fun på Erantisvej om onsdagen fra kl. 09.00-10.00 og fra kl. 10.00-11.00, og regler i bowlinghal skal følges. Første gang onsdag den 2/9.

Line Dance vil foregå i arenaen om tirsdagen, men da Square Dance ikke sættes i gang lige nu, er tidspunktet for Line Dance ændret til kl. 09.30-10.30, og første gang bliver tirsdag den 8/9. 

Qi Gong & Tai Chi foregår i arenaen om tirsdagen, men tidspunktet er ændret til kl. 10.30-12.00, og første gang bliver tirsdag den 8/9.   

I den nye folder som kan findes på hjemmesiden – www.senior-motion.dk – er der anført de sædvanlige tider, så vær opmærksom på de ændrede tider for Line Dance, Qi Gong & Tai Chi.     

Når I møder op til de enkelte aktiviteter, vil der naturligvis være instruktører som kan hjælpe med vejledning, besvare spørgsmål mv. 

Det er nye tider for den kommende sæson, men som nævnt hærger Covid-19 stadigvæk, og det betyder at alt ikke kan foregå som det plejer, men bestyrelsen vil gerne sætte gang i foreningens efterårs- & vintersæson der hvor det kan lade sig gøre, og håber at alle vil være med til at afvikle aktiviteterne på fornuftig vis, og under behørig hensyntagen til hvad vi må og ikke må.   

Der kan hele tiden ske ændringer i afstandskrav, forsamlingsforbud mv., så hold øje med hjemmesiden, hvor vi melder information ud.  

Med venlig hilsen 
Bent Christensen
Formand 

 

Generalforsamling 2020!

Coronavirus er stadig en del af vores dagligdag, og giver udfordringer i forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med større forsamlinger, hvor bl.a. forsamlingsforbuddet fortsat er på maks. 100 personer. Herudover er der stadig en del restriktioner med afstand, hygiejne osv. som giver udfordringer.

Derfor har Bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2020 aflyses, og næste generalforsamling forventes afholdt i marts 2021.

Aflysningen er sket i samråd med Chris Stentoft som har været dirigent ved foreningens generalforsamlinger i en del år.

Se det reviderede årsregnskab for 2019 her

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand

 

Skovtur / Sommertur 2020 aflyses

På grund af situationen omkring Corona, er det tidligere besluttet at Skovtur / Sommertur 2020 som var planlagt til afholdelse torsdag den 13/6-2020, blev udskudt til august måned 2020. 

Da Corona endnu ikke helt har sluppet taget i os, og der stadig er begrænsninger omkring antal personer som må forsamles samme sted, afstandskrav mm., er det besluttet at Skovturen 2020 aflyses og udsættes til 2021, hvor vi håber at der bliver mulighed for et fantastisk sommerarrangement. 

Tove Andreasen er tovholder på dette arrangement, og send gerne ideer, forslag til aktiviteter på dagen til Tove på: toveandreasen@stofanet.dk

Vi nærmer os september måned, hvor efterår- & vintersæson gerne skulle starte, og vi håber at der er faldet så meget ro på udviklingen af Coronavirussen, at det bliver muligt med sæsonstart som planlagt torsdag den 1. september, hvor det er gymnastik og spil der er på programmet. 

Med venlig hilsen 
Bent Christensen
Formand 

Sommer qigong starter 9. juni

Kære qigonger
Så åbner vi op for udetræning i qigong.
Stille og roligt og efter de gældende retningslinier om afstand og afspritning, som Bent har meldt det ud.
Til påmindelse for os – og beroligelse.

Tid og sted:
Fra tirsdag d. 9. juni til tirsdag d. 28. juli. Kl. 10.00
Nygårdsvej, ved svømmehallen.

Organisering og program:
Vi står i stor kreds. Arbejder med lunger, hjerte, leddene og gode stræk og afspænding – får nok også smil på læben.

Antal:
Afhænger af gældende regler 9/6, og antal interesserede blandt jer.
Tidligere aftale blandt partierne siger forsamlinger på 30-50 fra 8/6, men endeligt udspil venter vi på – og hvordan det passer med 1 hold?

Derfor VIGTIGT:
Kontakt mig, hvis du gerne vil være med:
Mobil: 5353 3948 eller mail: aaseschjoetz@gmail.com

Nærmere oplysninger sendes ud sidst på ugen.

Glæder mig til at se jer og komme i gang igen – ude
/ aase 2.6.2020

Info Sommersæson 2020 !

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Der kommer til stadighed nye udmeldinger omkring genåbning af Danmark fra regering, folketing osv., og kommunen har nu åbnet for udendørs idrætsanlæg, og derfor har bestyrelsen fundet anledning til endnu engang at drøfte, hvilken betydning udmeldingerne har for Næstved Senior Motion. 

Som vi tidligere har givet udtryk for, er seniorer og pensionister blandt dem som anses for at være i en særlig risikogruppe, og derfor er det også af hensyn til os, at der har været lukket ned. 

Når bestyrelsen beslutter hvilke konsekvenser det hele skal have for Næstved Senior Motion er det selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad bestyrelsen mener tjener foreningen og medlemmerne bedst muligt. Det kan man være enig eller uenig i, men vi gør det vi mener er bedst for alle og sådan fungerer det med en demokratisk valgt bestyrelse. Der vil altid være noget som taler for og noget som taler imod de beslutninger der træffes, og ingen aner noget som helst om hvordan Corona vil udvikle sig i takt med at der åbnes mere og mere.

Det handler ikke om at nu har den eller det åbnet, så kan vi også, men det handler om hvad der i situationen, og samlet set vurderes at være bedst for vores forening og medlemmerne. Når det skal afgøres, er det nødvendigt at forholde sig til udviklingen omkring Corona, herunder risiko for smittespredning, og ud fra den vurdering, træffe den beslutning som vi finder tjener foreningen bedst. 

Det er måden det fungerer på, og stor tak til alle jer som bakker op om bestyrelsens beslutninger, og har det fint med at vi gør det som vi anser for at være bedst for foreningen.

Selvfølgelig er der også medlemmer som er uenig i bestyrelsens beslutninger, og sådan må det være. 

Som nævnt har bestyrelsen endnu engang drøftet Coronasituationen, og som udgangspunkt holder bestyrelsen fast i, at sommersæsonen er lukket ned. 

Imidlertid har vi foretaget en individuel vurdering af hver enkelt aktivitet og for så vidt angår petanque, vikingespil, stavgang og cykling, finder vi ikke disse aktiviteter egnet til at kunne gå i gang med de nuværende restriktioner.

I forhold til krocket, krolf og qi gong har vi fra aktiviteternes instruktører fået en tilkendegivelse af, hvordan de ser aktiviteterne gennemført på en måde som er forsvarlig og hvor der leves op til de regler og anvisninger som kommer fra myndighederne.

Fra Næstved Kommune har vi fået oplyst, at idrætsanlægget ved Næstved Svømmehal, Nygårdsvej 100, er klargjort og åbent og at vi – ud fra givne retningslinjer – gerne må anvende dem til vores aktiviteter. 

Banerne er klargjorte og målt op, og der må på hver opmålt bane pt. må være max. 10 personer inkl. Instruktør, og hvor der – når det er udendørs idræt – fortsat skal holdes en afstand på mindst 2 meter. 

Der er ikke, og må ikke være adgang til indendørs faciliteter som f.eks. klublokaler, omklædningsfaciliteter, eller toiletter. 

Der skal være god håndhygiejne med afspritning før og efter træning.

Bruges der ikke egne rekvisitter, skal der sørges for afspritning ved hvert skifte. 

Ved deltagelse i aktiviteterne skal medbringes egen håndsprit, vand o.l. til eget forbrug, ankomst umiddelbart før aktivitetens start og hjem umiddelbart efter – altså ingen hyggelig kaffepause og ingen “tredje halvleg”.

Vores forening er medlem af DAI (Danske Arbejder Idræt) som i samarbejde med DGI og Sundhedsstyrelsen og udfra de generelle retningslinier i samfundet mht. Corona, har udarbejdet idrætsspecifikke vejledninger, som vi følger.
Vejledninger kan læses på dette link: https://dai-sport.dk/corona/

Bestyrelsen finder derfor at der er en mulighed for at sætte gang i krocket, krolf og qi-gong. Instruktørerne for de 3 aktiviteter har udarbejdet planer, der lever op til krav og vejledninger fra hhv. Næstved Kommune og DAI/DGI.

Vi er helt klar over, at regeringen forventes at komme med tiltag omkring yderligere åbning af samfundet inden længe – forventet den 8. juni. 

Vi har en forventning om, at forsamlingsrestriktionerne løftes fra 10 til 30-50, men forventer ikke, at afstandskravene bliver lempet. Så overordnet set, vil det ikke påvirke de aktiviteter vi sætter i gang, da vi fortsætter med små hold, af hensyn til smittekæder. 

Hvis forsamlingsforbuddet mod forventning, ikke bliver udvidet fra 10 til 30 -50 personer må vi overveje, om det er muligt at gennemføre sommer Qi Gong forsvarligt.  

Alle bør tage vejledningerne alvorligt, da de er en betingelse for, at disse aktiviteter kan foregå. 

Vi forventer at kunne starte tirsdag i uge 24 – den 9/6 – på banerne bag Næstved Svømmehal, Nygårdsvej 100.

Alle der ønsker at deltage, skal tilmelde sig til instruktøren. Instruktøren skal have mulighed for at tilrettelægge aktiviteten efter de givne regler.

Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at man i små grupper selv arrangerer motion i en eller anden form, dels for at holde sig i gang og dels for at være aktiv sammen med andre.
Det kan være gåture, cykelture, eller andre former for motion.

Med venlig hilsen 
Bent Christensen
Formand