Alle aktiviteter i april måned aflyses

NÆSTVED SENIOR MOTION AFLYSER ALLE AKTIVITETER I APRIL MÅNED 2020!

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Coronavirus (Covid-19) hærger stadig overalt i verden, herunder i Danmark, og den udvikler sig konstant med flere syge og desværre også flere dødsfald. Der er heller ikke udsigt til at den klinger af lige med det samme.  

Bestyrelsen i Næstved Senior Motion er af den opfattelse at det ikke vil være forsvarligt at åbne op for vores motionstilbud igen.

Ved udgangen af marts måned er denne epidemi ikke ovre, så derfor har vi besluttet at der også lukkes ned for alle foreningens aktiviteter i april måned 2020.

Da foreningens efterårs- og vintersæson 2019/2020 slutter med udgangen af april måned 2020, betyder beslutningen, at denne sæson nu kan betragtes som afsluttet.

Det er rigtig ærgerligt at afslutte efterårs- og vintersæsonen på denne måde, men det vil ikke være forsvarligt at sætte sæsonen i gang igen den 1. april.

Det vil måske heller ikke være muligt, idet både Arena Næstved og Næstved Svømmehal også er lukket ned, og måske holder de også lukket i april måned.

Men uanset det, har vi besluttet at hensynet til vores medlemmer og samfundet i øvrigt er vigtigst, og derfor er alle aktiviteter i Næstved Senior Motion også aflyst i april måned 2020.

Vi håber naturligvis at sommersæsonen som efter planen begynder den 1. maj 2020, kan begynde som planlagt. Der er trods alt mere end 1 måned til, men det vil tiden vise og bestyrelsen vil holde øje med udviklingen af Coronavirus (Covid-19) og sørge for at holde medlemmerne underrettet via foreningens hjemmeside: www.senior-motion.dk og på facebooksiden ”Næstved Senior Motions Venner”

Bestyrelsesmødet den 3. april 2020 er også aflyst, og generalforsamlingen som skulle være afholdt den 19. marts 2020 er som tidligere meddelt udsat på ubestemt tid.

Indtil videre forventer vi at der kan afholdes bestyrelsesmøde den 1. maj 2020 som planlagt, og når situationen tillader det, vil bestyrelsen fastsætte en ny dato for generalforsamlingens afholdelse.  

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for efterårs- og vintersæson 2019/2020. Bestyrelsen er kede af at slutte sæsonen på denne måde, men det kræver situationen.

Vi glæder os til at se jer til sommeraktiviteterne, og som nævnt håber vi, at den kan tage sin begyndelse som planlagt den 1. maj 2020.

Pas godt på jer selv, og husk at vi alle stadig skal tage situationen meget alvorlig, følge myndighedernes generelle vejledninger vedrørende hygiejne, kontakt med fremmede og hensigtsmæssig adfærd.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand

Coronavirus – alle aktiviteter aflyses!

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Situationen omkring coronavirus udvikler sig konstant. Omfanget af virussens konsekvenser forværres nærmest time for time, og der er opfordringer fra de danske myndigheder, herunder statsministeren om, at vi alle skal tage situationen meget alvorlig.

Der er nye forholdsregler omkring kollektiv trafik, flytrafik, antal af personer samlet på samme sted, beskyttelse af de personer som er mest udsatte og i størst risiko for komplikationer eller dødsfald, hvis de smittes.

Ude i verden tager de endnu skrappere midler i brug, f.eks. ved at bede folk om at blive hjemme, hvis det ikke er absolut nødvendigt at komme ud.

Næstved Senior Motion følger stadig myndighedernes anvisninger, som indenfor de seneste par døgn er blev skærpet yderligere, blandt andet fordi det danske sundhedsvæsen ikke vil være i stand til at behandle en voldsom udvikling i antal smittede personer.

Derfor opfordrer myndighederne til at situationen tages meget alvorlig, og at vi alle tager vores forholdsregler. Det har betydet at mange arrangementer – både større og mindre arrangementer – er blevet aflyst.

På baggrund af den seneste udvikling, har vi endnu engang overvejet situationen omkring afholdelse af aktiviteter i Næstved Senior Motion.

Vi hører jo til den personkreds som anses for at være i en særlig risikogruppe, hvor det anbefales at der absolut ingen chancer tages, og vi er jo f.eks. om torsdagen omkring 250 – 300 personer samlet til gymnastik i Arena Næstved, Hal 2, hvor vi ikke vil være i stand til at holde en acceptabel afstand mellem hinanden.

Om tirsdagen er vi ligeledes mange samlet til Square- & Line Dance, Qi Gong & Tai Chi, og både mandag og fredag er der mange samlet til svømning osv.

På trods af at jeg forleden dag drog den konklusion, at vi kunne afholde alle vores aktiviteter, blot vi var opmærksomme, fulgte myndighedernes generelle vejledninger vedrørende hygiejne, kontakt med fremmede osv. er konklusionen nu, at vi ikke kan forsvare at fortsætte uændret.

Derfor ser vi os nødsaget til at aflyse alle aktiviteter i Næstved Senior Motion og foreløbig til udgangen af marts måned. Bowling bliver også aflyst.
Det betyder også at generalforsamlingen den 19. marts aflyses.

OBS: Aflysningen forlænges til også at gælde april måned

Selv om generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned, er det sådan, at begrundelsen for at aflyse står over vedtægterne, og så må generalforsamlingen holdes på et senere tidspunkt.

Næstved Senior Motion opfordrer stadig til, at alle følger myndighedernes anvisninger, herunder hensigtsmæssig adfærd.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand

OBS: Generalforsamlingen er udsat

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 12.00 – 16.00 i Arena Næstved, Bane 4!

OBS: generalforsamlingen må udsættes og afholdes på et senere tidspunkt.
Næstved Senoir Motion aflyser alle aktiviteter, foreløbig til udgangen af marts måned. 
Se nærmere

generalforsamling_2020-udsat

Indkaldelse til generalforsamlingen vises herover i indlejret pdf-fremviser.
Ved problemer med læsbarheden kan den i stedet downloades her

Aktiviteter på bane 4 & 5 i Arena Næstved!

Arena Næstved er for tiden i gang med noget ombygning nede i arenaen, hvilket betyder at Næstved Senior Motion i hele februar måned ikke kan have nogen aktiviteter nede i arenaen på bane 4 og bane 5. 

Derfor er bordtennis tirsdag og torsdag flyttet op i Loungen, hvor bordtennisbordene er flyttet op, og vil blive stående der resten af måneden. 

Square Dance & Line Dance om tirsdagen, vil i februar måned foregå i Foyeren. 

Qi Gong & Tai Chi om tirsdagen vil i februar måned foregå i Foyeren.

Skånegymnastik om torsdagen foregår også i Foyeren. 

Med venlig hilsen 

Bent Christensen
Formand