Ingen aktiviteter i Næstved Senior Motion resten af 2020

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Vi har nu passeret den 22/11.2020, hvortil det nuværende forsamlingsforbud var gældende, men som forventet – de seneste ugers tiltagende smitte taget i betragtning – er forsamlingsforbuddet forlænget igen, og denne gang frem til den 13/12-2020.

Det betyder at bestyrelsen endnu engang skal tage stilling til hvad der skal ske med aktiviteter i Næstved Senior Motion.

Med et forsamlingsbud på max 10 inklusive instruktør ser det fortsat svært ud, og derfor har bestyrelsen besluttet at vi ikke kan igangsætte nogle aktiviteter lige nu.

Samtidig med at der blev indført et forsamlingsforbud på max 10 personer, blev det også meldt ud, at det godt nok er muligt f.eks. at opdele træningslokaler i flere sektioner, hvor der må være max 10 personer i hver sektion. I modsætning til tidligere skal hver sektion nu have deres egen instruktør, og det bliver udfordringerne ikke mindre af.

De nye restriktioner gør at bestyrelsen har besluttet at vi fortsat er lukket ned, og da julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt, har vi besluttet at Næstved Senior Motion holder lukket resten af året.

Bestyrelsen håber på, at der vil ske positive ændringer i smittespredningen, så vi efter nytår kan komme i gang igen. Det ville da også være rart hvis der snart blev mulighed for at blive vaccineret. Udvikling af en vaccine er nok det der skal til før vi igen kan få nogenlunde normale tilstande igen.

Selv om vi holder lukket er bestyrelsen fortsat i arbejdstøjet, og sidste bestyrelsesmøde i 2020 er fredag den 4/12, hvor vi bl.a. vil drøfte situationen omkring covid-19, samt de konsekvenser den har haft for foreningen og dens medlemmer i 2020.

Det har været et år hvor også Næstved Senior Motion har mærket hvordan en virus kan lukke alt ned, men heldigvis ser det ud til at de beslutninger der er truffet, har været med til at holde smitten nede.

Da året nu er ved at gå på hæld og vi nærmer os 2021 med hastige skridt, vil bestyrelsen benytte lejligheden til takke for året der snart er gået. Tak for jeres forståelse for de beslutninger som bestyrelsen har fundet nødvendige at tage til gavn for os alle sammen.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi håber at året 2021 vil byde på mere normale tilstande, så vi igen får mulighed for at dyrke den motion som vi alle er glade for, og som vi savner rigtig meget.

Med venlig hilsen 

Bent Christensen
Formand 

Frivillige instruktører efterlyses!

Næstved Senior Motion mangler frivillige instruktører.

Vi er en forening som gennem alsidig motion og idræt, ønsker at stimulere medlemmernes interesse for idræt, motion og samvær.

Til at undervise og motivere medlemmerne har foreningen et antal frivillige instruktører, som uge efter uge stiller sig til rådighed for foreningen, og foreningens medlemmer.

Vi er en forening som bygger på frivillighed, og en forening der udbyder gode og sunde motionsformer til så mange som muligt, og for en så lav pris som muligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi alle foreningens instruktører stiller sig frivilligt, og ulønnet til rådighed.

Bestyrelsen ønsker at holde fast i, at Næstved Senior Motion skal være en forening som bygger på frivillighed.

Vores mangeårige instruktør i Square Dance & Line Dance har valgt at stoppe med udgangen af 2020, og hvis vi fortsat skal kunne udbyde disse danse til foreningens medlemmer, efterlyser Næstved Senior Motion, og allerede fra 1. januar 2021, en ny frivillig instruktør til Square Dance & Line Dance.

Herudover er det sådan, at vi af og til har instruktører som ønsker at give stafetten videre, og hvis foreningen fortsat skal kunne udbyde alle de aktiviteter, som vi i mange år har udbudt, er der brug for at nogen melder sig, og er klar til at tage over.

Lige nu er der udsigt til at vi får brug for at nogen melder sig til at hjælpe i stavgang og vandgymnastik. Til andre af foreningens aktiviteter er der 1 eller meget få personer som får det hele til at køre, og som derfor gør at disse aktiviteter er meget sårbare.

Så generelt har vi brug for frivillige der vil være med til at drive foreningen, og være med til at vi fortsat kan udbyde de aktiviteter som der i dag tilbydes. Det gælder både i forårs- & sommersæsonen, og i efterårs- & vintersæsonen.

Foreningen understøtter naturligvis deltagelse i nødvendig kursusvirksomhed, og du bliver en del af et fællesskab som i dag tæller 53 frivillige instruktører, hjælpere og bestyrelse.

Vi i ved godt at covid-19 stadig hærger, og at vi lige nu har lukket ned for foreningens aktiviteter, men vi håber naturligvis på, at vi snart kan komme i gang igen.

Så uanset Corona. Meld jer alligevel. Der er brug for nye kræfter som kan være med til at drive denne gode forening videre.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand

Mobil: 5057 1942 – Mail: bent.c@hotmail.dk

Alle aktiviteter lukkes i 4 uger !

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Coronavirus vil åbenbart ingen ende tage og nu ser det ud til at vi skal i gang med anden bølge. Overalt i verden – også i Danmark – er smittetallene stærkt stigende og der er igen ændret på rejsevejledning, forsamlingsforbud osv., og desværre den forkerte vej, nemlig nedad, fra max 50 personer til max 10 personer.

Det betyder at bestyrelsen i Næstved Senior Motion igen skal overveje hvad der nu skal ske i vores forening.

Som vi tidligere har meldt ud, følger vi myndighedernes anvisninger, og vi har indtil videre haft succes med at igangsætte nogle af vores aktiviteter, hvor det har været nødvendigt med at opdele motionisterne i forskellige zoner, for at overholde forsamlingsforbuddet, og det har fungeret rigtig godt, og alle har været glade for at komme i gang med motion igen.

Med det nye forsamlingsforbud på max 10 personer, er det ikke muligt at gennemføre foreningens aktiviteter på forsvarlig vis, så desværre er situationen den, at vi bliver nødt til at lukke alle foreningens aktiviteter ned, foreløbig i 4 uger.

Selv om der tales om at foreningslivet ikke lukkes, er det sådan at forsamlingsforbuddet på max 10 personer også gælder for voksnes idræt.

Det er bare rigtig ærgerligt, efter at vi lige var kommet godt i gang, men der er desværre ingen vej udenom.

Vi håber at det kan klares med 4 uger, men måske skal I forberede jer på, at det godt kan blive forlænget hvis smitten ikke bliver for nedadgående.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand

Coronasmitte og sved

Vi er blevet spurgt, om det indebærer en smitterisiko med Covid-19 at dyrke motion med bare tæer. Det er derfor blevet undersøgt, og konklusionen er, at der i den sammenhæng ikke er risiko for smitte med Covid-19.

Man kan som udgangspunkt ikke blive smittet med corona gennem sved. Sved opstår i svedkirtler, der ikke har noget med luftvejene i kroppen at gøre.

At der kan lande sekret fra næse og mund på gulvet, når der dyrkes motion kan ikke afvises. Det kan man naturligvis komme til at træde i, og dermed kontaminere sine fødder – eller skosåler – men det skal stadig flyttes fra fødderne/skosålerne og op til mund, øjne eller næse for at kunne tale om en smitterisiko. Helt afvise, at det kan lade sig gøre i teorien, kan man ikke, men sandsynligheden er ringe, især ved flittig brug af håndsprit før, under og efter motion.

Coronavirus smitter heller ikke gennem huden – Men hvis du rører ved en overflade, hvor der stadig er levedygtig virus og derefter fører hånden op til næse, mund eller øjne – uden at have vasket hænder først – risikerer du at blive ramt af covid-19.

Coronavirus smitter ikke gennem sved, men kan sved i stedet transportere virus fra panden og ned i øjnene, hvis man med hånden har tørret sved af panden og dermed plantet levedygtig virus?

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor og pensioneret læge med speciale i hygiejne, er svaret meget tæt på nej.
– I teorien er alt jo muligt, men hvis jeg skal være ærlig, så er der ikke den store risiko. Om den ligefrem er nul kan man diskutere, men det er absolut ikke et stort problem, siger han.

Sved bekæmper bakterier

Hans Jørn Kolmos fortæller, at huden generelt er fjendtligt område for en virus.
– Enten tørrer det ud, eller også bliver det mødt af for eksempel sved på kroppen. Og i sved er der stoffer, der virker direkte mod mikroorganismer som for eksempel bakterier og virus.

Konklusionen må være, at det – teoretisk – indebærer en større risiko at tørre sveden af panden ??

På den baggrund ser Næstved Senior Motion ingen hindring for det frie valg til at dyrke motion med eller uden fodtøj.

Ingen vaccinations-service i år

Mange har spurgt, om vi igen i år tilbyder Influenzavaccination i NSM’s regi.
Og det ville vi rigtig gerne, men

VI ER DESVÆRRE NØDT TIL AT AFLYSE VACCINATIONS-SERVICE I ÅR

Grunden til aflysningen er, at vi ikke må blande de opdelte grupper sammen efter gymnastik.
Da alle er færdige med gymnastikken samtidigt, kan vi ikke undgå kø til vaccinationerne.
Det vil være helt umuligt at opretholde adskillelsen af vores røde, blå, gule og hvide grupper, hvilket er betingende for, at vi kan arrangere gymnastik. 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi opfordrer ALLE til at lade sig vaccinere – også mod lungebetændelse.

BEGGE VACCINATIONER ER GRATIS for bl.a. os over 65 – både hos lægen med tidsbestilling eller på apoteket uden tidsbestilling – begge vaccinationer gives samtidigt.

Aktiviteter i en coronatid

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Året 2020 har været meget præget af Coronavirus, og det ser ikke ud til at den vil forlade os lige med det samme.

Smittetallene er stigende den ene dag, for så at falde lidt den næste dag, og så stige lidt igen, og det betyder at vi desværre skal regne med at agere i den nuværende situation noget tid endnu.

Vi har i Næstved Senior Motion sat gang nogle af aktiviteterne i vores efterårs- og vintersæson 2020/2021.

Line Dance, Qi Gong & Tai Chi, Bordtennis, Gymnastik, Skånegymnastik, Yoga, Svømning, Vandgymnastik og Bowling har vi igangsat.

Udendørs spilles der stadig Krocket til udgangen af oktober måned.

Der er en del restriktioner som skal overholdes ved alle aktiviteter, f.eks. med opdeling i sektioner i Arena for at overholde afstandskrav, forskellig ind- og udgang i svømmehal, og ikke mindst at der skal være fokus på afstand, hygiejne osv., og det gælder alle aktiviteter.

Det ser ud til at gå meget godt, og så længe vi kan finde ud af at overholde retningslinjer, fortsætter vi med de aktiviteter der er sat i gang.

Diverse spil om torsdagen er ikke igangsat og vil heller ikke blive det lige med det samme. Det handler om smittekæder.

Hal 2 opdeles i 4 sektioner til gymnastikken om torsdagen, hvor der pt. må være max 50 personer i hver opdeling, og de medlemmer der er i hver sektion, kan af hensyn til smittekæder ikke blandes efter gymnastikken for at tage del i diverse spil, så bl.a. derfor kan der ikke spilles nogen spil om torsdagen.

Square Dance er en pardans, og det giver sig selv at det ikke er muligt i den nuværende situation.

Stavgang har vi heller ikke igangsat, men vi har i stedet opfordret vores medlemmer til selv at aftale at gå stavgang i mindre grupper. Det har vi besluttet at holde fast i, idet stavgang i foreningens regi også vil skulle foregå i mindre grupper, og det er der ikke nok instruktører til.

Herudover skal der holdes en afstand på 2 m, selv om vi er udendørs, og det kan blive svært at overholde.

Instruktører i Næstved Senior Motion kan ikke, og skal ikke pålægges ansvaret for at restriktioner om afstand osv. overholdes.

Derfor er det bedst, at det foregår i små grupper som I selv aftaler og står for, og vi ved at I går stavgang i små grupper, og derfor vil vi opfordre til at I fortsætter med det.

Vi håber naturligvis på, at den virus som fortsat hærger overalt i verden, snart kan slås ned med noget medicin.

Indtil da, er bestyrelsen nødt til at vurdere situationen, og herfra tage stilling til hvad der er bedst for alle i Næstved Senior Motion. Det gælder menige medlemmer, bestyrelsen og ikke mindst foreningens instruktører som altid stiller op til gavn for medlemmerne.

Og husk at bestyrelsens beslutninger ikke bliver taget for at genere medlemmerne, men alene er taget med udgangspunkt i, hvad der i den nuværende situation, med spredning af virus osv., er bedst for foreningen og dens medlemmer.

Med venlig hilsen

Bent Christensen Formand