Bliv medlem

Bliv medlem af Næstved Senior Motion:

Der er et Indmeldelsesgebyr på kr. 100, og der betales pt. kr. 400 i kontingent.
Kontingentet følger kalenderåret.
Det vil sige, at uanset hvornår på året indmeldelse sker, er kontingentet det samme, og giver adgang til alle de aktiviteter du har lyst til at deltage i.

Opkrævning foregår elektronisk:
Der kan gå 4-5 uger, før du modtager indbetalingskort, men når du har udfyldt og indsendt indmeldelsesblanket, kan du blot møde op og deltage i de aktiviteter du har lyst til.

Der er enkelte aktiviteter hvor der er begrænset antal deltagere – se aktivitetshæftet som findes på Hjemmesiden.

Bemærk: Deltagelse i Næstved Senior Motion`s aktiviteter, foregår på eget ansvar.

Brug formularen herunder
Felter mærket med * skal udfyldes.

OBS:
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT KONTINGENT FØLGER KALENDERÅRET, OG DET BETYDER AT UANSET HVORNÅR PÅ ÅRET DU MELDER DIG IND, ER KONTINGENTET DET SAMME.