Stavgang

HELE  ÅRET

Sted: Vi mødes i Rådmandshaven ved ambulanceindkørslen til sygehuset.

Mandag, onsdag og fredag 10.00 – 11.30

For dig der gerne vil ud og nyde naturen året rundt.
Vi tilbyder ture i forskellig tempi og længde for både begyndere og øvede, og
der er instruktører, som er behjælpelige med at komme i gang.

Vi går stavgang hele året, dog er der kun få instruktører i ferieperioderne.

Kontakt:
Irene Arvidsen
tlf. 55 54 63 03

Mogens Irgens
tlf. 28 83 84 44