Kursusansøgning

Procedure og retningslinjer for kursusansøgning.

 • Ansøgte kursus skal være relevant for medlemmerne.
 • Kurset skal være ansøgt og bevilliget af bestyrelsen inden deltagelse.
 • Kursusansøgning fremsendes til behandling i bestyrelsen senest 14 dage inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmøder afholdes 1. fredag i hver måned – undtagen i juli.
 • Samkørsel organiseres når flere deltager i samme kursus.
 • Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst til chaufføren.

Sådan søger du:
Udfyld skemaet på skærmen herunder og send det direkte ved klik på “Indsend”.

Alternativt kan du downloade ansøgningsskema i pdf-format, udfylde det og sende/aflevere det til bestyrelsen.


Ansøgningsskema  (felter mærket * skal udfyldes)


   

   

   

   

  Ved klik på “Indsend” sendes din ansøgning til NSM’s bestyrelse.
  Samtidig vil du modtage en kopi af ansøgningen på den E-mailadresse du har angivet i skemaet.