Budgetter, regnskaber mv.

Regnskab 2016 og budget 2017 for Næstved Senior Motion

Afslutningsrapport til Veluxfonden juli 2017