Fællessang 28. februar

Kære medlemmer

Der indbydes til fællessang i Næstved Senior Motion.

Dato: Onsdag, den 28. februar 2024.
Sted: Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Tidsrum: Fra kl. 13.00 – 15.00.

Der vil også blive plads til en kop kaffe.

Der kan maksimalt være 55 deltagere, og derfor er tilmelding nødvendig.
Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet.
Tilmelding skal ske til:
Søren Toldam på mail: moc.l1709131956iamg@170913195635mad1709131956lot1709131956, eller send en sms til 29 91 45 18

Vi glæder os til at synge sammen med jer.

Med venlig hilsen
Vibeke Vesterkær Pedersen & Søren Toldam