Aflysning af julefrokost 2022!

Bestyrelsen har på sit møde fredag den 7. oktober 2022 haft afholdelse af julefrokost 2022 på dagsordenen, hvor vi drøftede fordele og ulemper ved en stor julefrokost.

Efter en samlet vurdering af de fordele og ulemper som blev fremsat under mødet, har bestyrelsen besluttet at der IKKE i 2022 bliver afholdt julefrokost i den nuværende form.

I stedet opfordres medlemmerne til at planlægge egne arrangementer, som kan foregå i mindre grupper, hvor der også er bedre mulighed for at finde egnede lokaler, hvor antal deltagere bliver afgrænset og dermed overskuelige.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen