Kontingent for 2022

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

I løbet af de næste par uger vil der blive udsendt girokort med opkrævning af kontingent for 2022, og med betalingsfrist 10. februar 2022.

Hvis jeres betaling har været tilmeldt PBS skal I være opmærksom på, at jeres tidligere tilmelding til betalingsservice er blevet slettet. Årsagen hertil er, at foreningen ikke har opkrævet kontingent for 2021, som jo var et kontingentfrit år, og da vi ikke har benyttet os af betalingsservice i mere end 1 år, er både medlemmer og Næstved Senior Motion blevet slettet.

Foreningen er nu blevet oprettet igen, men hvert medlem skal betale det udsendte girokort via netbank, eller på et posthus f.eks. i Meny i Østergade, eller i Kvickly på Kvæghuset.

Hvis I fremover ønsker kontingentet til Næstved Senior Motion opkrævet via betalingsservice, skal der i forbindelse med betaling af kontingentet for 2022 ske en ny tilmelding til betalingsservice. Hvis det sker, vil kontingentet for kommende år blive opkrævet via betalingsservice.

Desværre er det den måde betalingsservice fungerer på. Hvis ikke der bliver udsendt opkrævninger fra foreningen i en given periode, bliver både medlemmer og forening slettet, og skal oprettes forfra, og det sker uden varsel.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand