Tidlig juleferie – Glædelig jul

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion! December 2021!

Covid-19 og herunder nye mutationer hærger stadig her i landet, og på grund af hastigt stigende smitte, er der indført nye restriktioner fra i morgen fredag den 10/12-2021.

De nye restriktioner er ikke direkte rettet mod vores forening og de aktiviteter vi udøver, men under hensyntagen til at vores årgange stadig anses for at være særligt udsatte, har bestyrelsen besluttet at Næstved Senior Motion går på tidlig juleferie i år.

Gymnastik og spil i dag torsdag den 9/12 er afviklet som normalt, dog med en del mindre deltagere end vi plejer, hvilket sikkert skyldes regeringens udmeldinger i går aftes.

Der vil være svømning og indendørs cykling i morgen fredag den 10/12 som planlagt, men herefter går vi på juleferie.

Det er rigtig ærgerligt at vi igen ser os nødsaget til at lukke ned, men med stigende smitte, udmeldinger om nye restriktioner, opfordring til at blive vaccineret, testet og at vi skal tænke os om gør, at bestyrelsen finder det rigtigt og nødvendigt at foreningen går på en lidt tidligere juleferie end vi plejer.

Bestyrelsen håber på at vi kan sætte den sidste halvdel af sæsonen i gang lige efter nytår, det vil sige mandag den 3/1-2022, men det er nødvendigt at tage forbehold for udviklingen i Covid-19.

2021 har været et år hvor Covid-19 har sat sine begrænsninger for Næstved Senior Motion.

De første måneder af året kunne foreningen ikke få sat gang i aktiviteterne, men heldigvis kunne sommersæsonen sættes i gang den 1. april 2021, og den blev gennemført uden aflysninger på grund af Covid-19.

Efterårs- og vintersæsonen blev som planlagt sat i gang den 1. september 2021, og det var forventet at sæsonen kunne afvikles uden aflysninger. Desværre må vi gå på juleferie lidt tidligere end planlagt. Når det nu skal være, er vi glade for at det kun er en uge der mistes.

Året er ved at rinde ud, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tak for, at I så massivt bakker op omkring Næstved Senior Motion. Bestyrelsen håber at se alle igen når vi den 3. januar 2022 tager hul på sidste halvdel af efterårs- og vintersæsonen.

Endnu engang, rigtig glædelig jul og godt nytår til dig og din familie og på gensyn i 2022, hvor vi håber på at afslutte sæsonen uden nedlukninger.

På bestyrelsens vegne

Bent Christensen
Formand