Ingen julefrokost i 2021

Bestyrelsen har på sit møde fredag den 1. oktober 2021 drøftet afholdelse af julefrokost for alle medlemmer i december måned 2021.

Bestyrelsen har herefter besluttet, at der i 2021 ikke vil blive afholdt julefrokost for alle medlemmer i Næstved Senior Motion.

Selv om Covid-19 synes at være under nogenlunde kontrol, og at der synes at være nogenlunde normale tilstande, finder bestyrelsen det ikke forsvarligt at samle mange medlemmer til en stor fælles julefrokost.

Sædvanligvis har vi været omkring 150 – 200 personer til de tidligere julefrokoster, og måske ville der være flere som ønsker at deltage.

Det er også med i vurderingen at eksperter tegner et billede af, at pandemien endnu ikke er overstået, og at vi fortsat skal være forsigtige og tænke os om.

Derfor ingen stor julefrokost i Næstved Senior Motion i 2021.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand