GENERALFORSAMLING 2020 & 2021

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Nu er alle corona restriktioner endelig ophævet og der skulle være nogenlunde normale tilstande igen. 

Næstved Senior Motion har som mange andre foreninger mv., været nødsaget til at aflyse generalforsamling for 2020 og 2021 på grund af Covid-19, men nu er der mulighed for at generalforsamlinger igen kan afholdes. 

Næstved Senior Motion afholder generalforsamling for 2020 og 2021 den 14. oktober 2021
fra kl. 12.00 i Arena Næstved. Se dagsorden nedenfor

Som det fremgår af dagsordenen, er der valg til bestyrelse mv. for både 2020 & 2021, og det fremgår ligeledes af dagsordenen, at der er bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter som ikke ønsker genvalg. Der er en ledig post som revisorsuppleant der skal besættes. Herudover er der, når vi når til marts 2022, hvor foreningen igen skal have generalforsamling, medlemmer af bestyrelse mv., som ikke modtager genvalg. 

Næstved Senior Motion har brug for kandidater til den fremtidige bestyrelse og andre poster i foreningen. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at medlemmer melder sig som kandidater og stiller op til valg. Foreningen har pt. omkring 850 medlemmer, og der må være medlemmer som har lyst til, og vil bidrage til, at der også i fremtiden er frivillige der vil bruge kræfter på at drive denne gode forening.    

Med venlig hilsen 
Bent Christensen
Formand

Dagsorden for generalforsamling:
(Ved problemer med visning/læsbarhed kan den i stedet downloades her )

generalforsamling2021