Orientering

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Vi er nu gået ind i maj måned, og foreningens efterårs- & vintersæson er slut. Desværre har COVID-19 været årsag til at stort set hele sæsonen har været lukket ned. 

Heldigvis er der lys forude, og vi har nu fået mulighed for at sætte gang i forårs- & sommersæson 2021, og endda en måned tidligere end vi plejer, hvilket vores medlemmer udtrykker tilfredshed med. 

Det har siden 6. april været muligt at dyrke kroket, krolf, petanque, vikingespil, stavgang, cykling, samt udendørs Qi Gong. 

Aktiviteterne har fra begyndelsen været godt besøgt, og det til trods for at vejret ikke har været med os i april måned, men rigtig dejligt at vi er kommet i gang igen, og dejligt med den store opbakning. Tak for det. 

Covid-19 hærger stadig i Danmark, men i takt med at flere og flere bliver vaccineret, er der udsigt til en lysere fremtid, hvor smitten måske stadig er i samfundet, men hvor vaccinen forhåbentlig er med til, at hverdagen bliver lidt nemmere. 

Som situationen tegner sig pt., forventer bestyrelsen at den kommende efterårs- & vintersæson 2021/2022 kan igangsættes som planlagt, og det vil sige den 1. september 2021. Vi forventer ligeledes at det til efteråret bliver muligt at afholde generalforsamling. 

Til den tid burde forsamlingsforbuddet være nogenlunde normalt igen, og alle som har ønsket det være vaccineret. Hvis vi fortsætter med at holde afstand, god hygiejne osv., tror vi på mere normale tilstande. 

Bestyrelsen har tidligere efterlyst frivillige instruktører som kan tage over når nogle af vores nuværende instruktører ønsker at give stafetten videre, og der er også flere medlemmer som har meldt sig, og tusind tak for det. 

Vi har tidligere meldt ud, at vores mangeårige instruktør på Square- & Line Dance har ønsket at stoppe med udgangen af 2020, og der er til denne aktivitet specifikt efterlyst en frivillig instruktør til at tage over, men desværre er der ikke nogen som har meldt sig til at overtage stafetten som frivillig instruktør.

Og endnu engang – Næstved Senior Motion er en forening som bygger på frivillighed, og en forening der udbyder gode og sunde motionsformer til så mange som muligt, for en så lav pris som muligt, og det kan kun lade sig gøre fordi alle foreningens instruktører, hjælpere og bestyrelse stiller sig frivilligt og ulønnet til rådighed. 

Bestyrelsen ønsker at holde fast i at vi er en forening som bygger på frivillighed, og vi ønsker ikke at Næstved Senior Motion bliver en forening der skal ansætte og aflønne instruktører. 

Foreningen har mere end 800 medlemmer, hvoraf mange dyrker Line Dance og er rigtig gode til det. Vi tror på at der er en, eller flere som måske i et samarbejde kan overtage stafetten. Foreningen er naturligvis klar til at understøtte med nødvendig bistand, kursusvirksomhed osv. 

Der er rigtig mange som deltager i Line Dance, medens Square Dance ikke har så stor tilslutning, og derfor har bestyrelsen besluttet at vi i den kommende sæson alene vil tage Line Dance med som aktivitet.

Måske kan det være med til, at nogen vil melde sig til at prøve rollen som frivillig instruktør, og hvis Næstved Senior Motion fortsat skal have Line Dance som et tilbud til foreningens medlemmer, er der brug for at en eller flere melder sig til at overtage stafetten i Line Dance. 

Med venlig hilsen 

Bent Christensen
Formand