Alle aktiviteter er fortsat lukket ned

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Endnu engang kom der en forlængelse af restriktionerne, og denne gang til og med den 28. februar 2021, så indtil videre er alle foreningens aktiviteter fortsat lukket ned.

Den nu udmeldte forlængelse af restriktionerne betyder, at der ikke er udsigt til at Næstved Senior Motion kan sætte gang i foreningens aktiviteter før tidligst den 1. marts 2021, og det er nok ikke særlig realistisk at tro på, at alle restriktioner bortfalder den 1. marts.

Med et forsamlingsforbud på maksimum 5 personer, er det ikke muligt at sætte gang i aktiviteter, og heller ikke muligt at holde bestyrelsesmøder, så derfor er de planlagte bestyrelsesmøder også udsat indtil videre, men bestyrelsen er i kontakt via telefon og email.

Vi lever i håbet, og bestyrelsen håber at den næste måneds nedlukning betyder, at der kommer så meget kontrol på Covid-19, at det bliver muligt at sætte gang i vores aktiviteter igen, inden sæsonen er slut.

Det er trist at restriktionerne endnu en gang er forlænget, men som situationen er lige nu, kan det stadig ikke være meget anderledes. Vi håber og tror på, at det hele vil ændre sig når det bliver lidt varmere i vejret, og i takt med at en større del af befolkningen bliver vaccineret.

Arena Næstved har afholdt et virtuelt orienteringsmøde hvor det er oplyst, at hele arenaen, dvs. Bane 4, Bane 5 og Foyeren skal bruges til testcenter for Covid-19 fra om ca. 1 uge, og frem til udgangen af juni måned 2021. Hal 1 og Hal 2 skal ikke bruges til testcenter.

Skulle vi få lov at sætte gang i motionen den 1. marts vil det betyde, at arenaen ikke kan bruges til de aktiviteter som vi udøver der. Det er Bordtennis, Line- & Square Dance, Qi Gong & Tai Chi, samt stolegymnastik der vil blive berørt af det, medens torsdagsgymnastikken i hal 2 kan blive muligt, men igen, det kræver at restriktioner ophæves. Arena Næstved er opmærksom på de udfordringer der kan blive, og overvejer eventuelle alternative muligheder.

Vaccinationen er stadig i fuld gang, men desværre ser det ud til at vi skal frem til juni måned før alle som ønsker det, har fået de 2 vacciner. Derfor kan vi måske godt forberede os på, at vi ikke kan komme i gang indendørs, før tidligst til efteråret når sæson 2021/2022 skal sættes i gang.

Pas godt på jer selv, og vi glæder os til den dag hvor vi igen kan være mange sammen, og hvor vi igen kan sætte gang i foreningens mange motionstilbud.

Indtil da håber vi, at I er kreative og finder andre måder at motionere på. Vi går foråret i møde hvor varmen også kommer, og hvor det bliver mere behageligt at være udendørs, så en gåtur, en cykeltur, og måske en løbetur er der da mulighed for. 

Virussen skulle heller ikke leve så godt i sol og varme, så lad os håbe og tro på, at der snart kommer normale tilstande igen.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand