Restriktionerne gælder fortsat

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Ikke uventet er det nu meldt ud, at tidshorisonten for de nuværende restriktioner er forlænget, og til den 17. januar 2021.

Vaccinen er landet i Danmark, og man er i fuld gang med at vaccinere, men der går lidt tid før alle som gerne vil, kan blive vaccineret.

Antal smittede, antal indlagte og antallet af døde har den seneste tid været stigende, men nu hvor vaccinen er kommet, er det forventeligt at smittetallet vil falde.

Det er stadig de samme restriktioner som er gældende, herunder et forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, og derfor er Næstved Senior Motion fortsat lukket ned, og indtil videre er datoen den 17. januar 2021.

Bestyrelsen forventer stadig at holde et bestyrelsesmøde i januar måned, hvor vi vil drøfte situationen. Da næsten alt i Danmark er lukket ned til den 17. januar 2021, kan vi nok ikke forvente en udmelding fra myndighederne før tidligst i ugen op til den 17/1, dvs. i uge 2.

Så desværre, vi kommer ikke i gang umiddelbart efter nytår, men vi håber at situationen hurtigt vil ændre sig. Når smittetallet falder i takt med at flere og flere lader sig vaccinere, er der forhåbentligt udsigt til, at vi inden længe kan lukke op igen, men det er nok sandsynligt at vi skal hen i februar måned – eller måske senere – før det kan lade sig gøre.

Bestyrelsen holder øje med situationen, og vil orientere medlemmerne, så snart der er noget nyt at fortælle.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet, at I skal kompenseres for den nedlukning som der har været i 2020, og som nu fortsætter lidt ind i 2021.

Derfor er det besluttet at 2021 bliver et kontingentfrit år. Alle som er indmeldt i Næstved Senior Motion pr. 1/12-2020, og som har betalt deres kontingent for 2020, bliver kontingentfri i 2021.

Bestyrelsen ser frem til 2021, hvor vi håber på at foreningens medlemmer igen er i fuld gang med at motionere indendørs og udendørs rundt omkring i Næstved.

Med håbet om mere normale tilstande i 2021, ønsker bestyrelsen alle et godt nytår, og på gensyn i 2021.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand