JULEN OG NYTÅRET 2020!

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!
Bestyrelsen i Næstved Senior Motion ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Året 2020 synger på sidste vers, og Næstved Senior Motion har som mange andre, været begrænset af Covid-19, der har lagt foreningens aktiviteter ned i såvel forårs- og sommersæson, som i efterårs- og vintersæson, og det betyder også at vi ikke har mulighed for at indbyde til den årlige julefrokost i år.

Indtil videre har bestyrelsen besluttet at holde lukket resten af 2020, og lidt ind i januar måned, og det falder jo godt i tråd med den seneste udvikling, hvor der på grund af et voldsomt stigende smittetal, er udmeldt restriktioner som også omfatter hele Sjælland, og som blandt andet betyder at al idræt skal holdes lukket til ind i januar måned 2021.

Det har været et turbulent år hvor Covid-19 har påvirket dagsordenen, og hvor det har været nødvendigt med beslutninger om nedlukning af vores aktiviteter i foråret og sommeren. Da vi endelig var kommet godt i gang med efterårssæsonen, måtte vi lukke ned igen.

Vi har måttet forholde os til skiftende retningslinjer. Så er der lukket, så er der åbnet igen og lukket igen. Der er restriktioner om omklædningsrum, baderum mm., og hallerne skal opdeles i zoner. Den ene dag må vi være 50 samlet i hver zone, og den efterfølgende dag må vi være 10 samlet i hver zone, og så skal der pludselig være egen instruktør, forskelligt program, og forskelligt musik i hver zone. Det giver ikke de store muligheder for at agere og sætte noget i gang.

Vaccinerne er på vej, og vi håber at de kan ændre billedet, så vi på et tidspunkt i 2021 kan lægge restriktionerne bag os, og få en mere normal hverdag. Vi vil med udgangspunkt i de restriktioner der nu engang er, arbejde på at skabe de bedste betingelser for vores forening.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres forståelse og for jeres positive tilgang til de beslutninger som vi har været nødt til at tage i 2020.

Som nævnt, har aktivitetsniveauet i 2020 har været meget påvirket af Covid-19, og bestyrelsen har derfor besluttet at I skal kompenseres for det i 2021.

2021 bliver derfor et kontingentfrit år. Alle medlemmer der er indmeldt i Næstved Senior Motion pr. 1/12-2020, og som har betalt deres kontingent for 2020, bliver ikke opkrævet kontingent for 2021.

Vi har næste bestyrelsesmøde fredag den 8. januar 2021, hvor vi vil drøfte hvordan foreningen kommer videre, i en tid hvor Covid-19 stadig vil være en del af vores hverdag.

Meget hurtigt herefter vil vi melde ud, hvilke muligheder der er for eventuelt at sætte gang i vores forening igen.

Endnu engang ønsker bestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår til dig og din familie og på forhåbentligt gensyn i 2021.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand