Aktiviteter i en coronatid

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Året 2020 har været meget præget af Coronavirus, og det ser ikke ud til at den vil forlade os lige med det samme.

Smittetallene er stigende den ene dag, for så at falde lidt den næste dag, og så stige lidt igen, og det betyder at vi desværre skal regne med at agere i den nuværende situation noget tid endnu.

Vi har i Næstved Senior Motion sat gang nogle af aktiviteterne i vores efterårs- og vintersæson 2020/2021.

Line Dance, Qi Gong & Tai Chi, Bordtennis, Gymnastik, Skånegymnastik, Yoga, Svømning, Vandgymnastik og Bowling har vi igangsat.

Udendørs spilles der stadig Krocket til udgangen af oktober måned.

Der er en del restriktioner som skal overholdes ved alle aktiviteter, f.eks. med opdeling i sektioner i Arena for at overholde afstandskrav, forskellig ind- og udgang i svømmehal, og ikke mindst at der skal være fokus på afstand, hygiejne osv., og det gælder alle aktiviteter.

Det ser ud til at gå meget godt, og så længe vi kan finde ud af at overholde retningslinjer, fortsætter vi med de aktiviteter der er sat i gang.

Diverse spil om torsdagen er ikke igangsat og vil heller ikke blive det lige med det samme. Det handler om smittekæder.

Hal 2 opdeles i 4 sektioner til gymnastikken om torsdagen, hvor der pt. må være max 50 personer i hver opdeling, og de medlemmer der er i hver sektion, kan af hensyn til smittekæder ikke blandes efter gymnastikken for at tage del i diverse spil, så bl.a. derfor kan der ikke spilles nogen spil om torsdagen.

Square Dance er en pardans, og det giver sig selv at det ikke er muligt i den nuværende situation.

Stavgang har vi heller ikke igangsat, men vi har i stedet opfordret vores medlemmer til selv at aftale at gå stavgang i mindre grupper. Det har vi besluttet at holde fast i, idet stavgang i foreningens regi også vil skulle foregå i mindre grupper, og det er der ikke nok instruktører til.

Herudover skal der holdes en afstand på 2 m, selv om vi er udendørs, og det kan blive svært at overholde.

Instruktører i Næstved Senior Motion kan ikke, og skal ikke pålægges ansvaret for at restriktioner om afstand osv. overholdes.

Derfor er det bedst, at det foregår i små grupper som I selv aftaler og står for, og vi ved at I går stavgang i små grupper, og derfor vil vi opfordre til at I fortsætter med det.

Vi håber naturligvis på, at den virus som fortsat hærger overalt i verden, snart kan slås ned med noget medicin.

Indtil da, er bestyrelsen nødt til at vurdere situationen, og herfra tage stilling til hvad der er bedst for alle i Næstved Senior Motion. Det gælder menige medlemmer, bestyrelsen og ikke mindst foreningens instruktører som altid stiller op til gavn for medlemmerne.

Og husk at bestyrelsens beslutninger ikke bliver taget for at genere medlemmerne, men alene er taget med udgangspunkt i, hvad der i den nuværende situation, med spredning af virus osv., er bedst for foreningen og dens medlemmer.

Med venlig hilsen

Bent Christensen Formand