Generalforsamling 2020!

Coronavirus er stadig en del af vores dagligdag, og giver udfordringer i forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med større forsamlinger, hvor bl.a. forsamlingsforbuddet fortsat er på maks. 100 personer. Herudover er der stadig en del restriktioner med afstand, hygiejne osv. som giver udfordringer.

Derfor har Bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2020 aflyses, og næste generalforsamling forventes afholdt i marts 2021.

Aflysningen er sket i samråd med Chris Stentoft som har været dirigent ved foreningens generalforsamlinger i en del år.

Se det reviderede årsregnskab for 2019 her

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand