Info Sommersæson 2020 !

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Der kommer til stadighed nye udmeldinger omkring genåbning af Danmark fra regering, folketing osv., og kommunen har nu åbnet for udendørs idrætsanlæg, og derfor har bestyrelsen fundet anledning til endnu engang at drøfte, hvilken betydning udmeldingerne har for Næstved Senior Motion. 

Som vi tidligere har givet udtryk for, er seniorer og pensionister blandt dem som anses for at være i en særlig risikogruppe, og derfor er det også af hensyn til os, at der har været lukket ned. 

Når bestyrelsen beslutter hvilke konsekvenser det hele skal have for Næstved Senior Motion er det selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad bestyrelsen mener tjener foreningen og medlemmerne bedst muligt. Det kan man være enig eller uenig i, men vi gør det vi mener er bedst for alle og sådan fungerer det med en demokratisk valgt bestyrelse. Der vil altid være noget som taler for og noget som taler imod de beslutninger der træffes, og ingen aner noget som helst om hvordan Corona vil udvikle sig i takt med at der åbnes mere og mere.

Det handler ikke om at nu har den eller det åbnet, så kan vi også, men det handler om hvad der i situationen, og samlet set vurderes at være bedst for vores forening og medlemmerne. Når det skal afgøres, er det nødvendigt at forholde sig til udviklingen omkring Corona, herunder risiko for smittespredning, og ud fra den vurdering, træffe den beslutning som vi finder tjener foreningen bedst. 

Det er måden det fungerer på, og stor tak til alle jer som bakker op om bestyrelsens beslutninger, og har det fint med at vi gør det som vi anser for at være bedst for foreningen.

Selvfølgelig er der også medlemmer som er uenig i bestyrelsens beslutninger, og sådan må det være. 

Som nævnt har bestyrelsen endnu engang drøftet Coronasituationen, og som udgangspunkt holder bestyrelsen fast i, at sommersæsonen er lukket ned. 

Imidlertid har vi foretaget en individuel vurdering af hver enkelt aktivitet og for så vidt angår petanque, vikingespil, stavgang og cykling, finder vi ikke disse aktiviteter egnet til at kunne gå i gang med de nuværende restriktioner.

I forhold til krocket, krolf og qi gong har vi fra aktiviteternes instruktører fået en tilkendegivelse af, hvordan de ser aktiviteterne gennemført på en måde som er forsvarlig og hvor der leves op til de regler og anvisninger som kommer fra myndighederne.

Fra Næstved Kommune har vi fået oplyst, at idrætsanlægget ved Næstved Svømmehal, Nygårdsvej 100, er klargjort og åbent og at vi – ud fra givne retningslinjer – gerne må anvende dem til vores aktiviteter. 

Banerne er klargjorte og målt op, og der må på hver opmålt bane pt. må være max. 10 personer inkl. Instruktør, og hvor der – når det er udendørs idræt – fortsat skal holdes en afstand på mindst 2 meter. 

Der er ikke, og må ikke være adgang til indendørs faciliteter som f.eks. klublokaler, omklædningsfaciliteter, eller toiletter. 

Der skal være god håndhygiejne med afspritning før og efter træning.

Bruges der ikke egne rekvisitter, skal der sørges for afspritning ved hvert skifte. 

Ved deltagelse i aktiviteterne skal medbringes egen håndsprit, vand o.l. til eget forbrug, ankomst umiddelbart før aktivitetens start og hjem umiddelbart efter – altså ingen hyggelig kaffepause og ingen “tredje halvleg”.

Vores forening er medlem af DAI (Danske Arbejder Idræt) som i samarbejde med DGI og Sundhedsstyrelsen og udfra de generelle retningslinier i samfundet mht. Corona, har udarbejdet idrætsspecifikke vejledninger, som vi følger.
Vejledninger kan læses på dette link: https://dai-sport.dk/corona/

Bestyrelsen finder derfor at der er en mulighed for at sætte gang i krocket, krolf og qi-gong. Instruktørerne for de 3 aktiviteter har udarbejdet planer, der lever op til krav og vejledninger fra hhv. Næstved Kommune og DAI/DGI.

Vi er helt klar over, at regeringen forventes at komme med tiltag omkring yderligere åbning af samfundet inden længe – forventet den 8. juni. 

Vi har en forventning om, at forsamlingsrestriktionerne løftes fra 10 til 30-50, men forventer ikke, at afstandskravene bliver lempet. Så overordnet set, vil det ikke påvirke de aktiviteter vi sætter i gang, da vi fortsætter med små hold, af hensyn til smittekæder. 

Hvis forsamlingsforbuddet mod forventning, ikke bliver udvidet fra 10 til 30 -50 personer må vi overveje, om det er muligt at gennemføre sommer Qi Gong forsvarligt.  

Alle bør tage vejledningerne alvorligt, da de er en betingelse for, at disse aktiviteter kan foregå. 

Vi forventer at kunne starte tirsdag i uge 24 – den 9/6 – på banerne bag Næstved Svømmehal, Nygårdsvej 100.

Alle der ønsker at deltage, skal tilmelde sig til instruktøren. Instruktøren skal have mulighed for at tilrettelægge aktiviteten efter de givne regler.

Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at man i små grupper selv arrangerer motion i en eller anden form, dels for at holde sig i gang og dels for at være aktiv sammen med andre.
Det kan være gåture, cykelture, eller andre former for motion.

Med venlig hilsen 
Bent Christensen
Formand