Alle aktiviteter i april måned aflyses

NÆSTVED SENIOR MOTION AFLYSER ALLE AKTIVITETER I APRIL MÅNED 2020!

Kære medlemmer i Næstved Senior Motion!

Coronavirus (Covid-19) hærger stadig overalt i verden, herunder i Danmark, og den udvikler sig konstant med flere syge og desværre også flere dødsfald. Der er heller ikke udsigt til at den klinger af lige med det samme.  

Bestyrelsen i Næstved Senior Motion er af den opfattelse at det ikke vil være forsvarligt at åbne op for vores motionstilbud igen.

Ved udgangen af marts måned er denne epidemi ikke ovre, så derfor har vi besluttet at der også lukkes ned for alle foreningens aktiviteter i april måned 2020.

Da foreningens efterårs- og vintersæson 2019/2020 slutter med udgangen af april måned 2020, betyder beslutningen, at denne sæson nu kan betragtes som afsluttet.

Det er rigtig ærgerligt at afslutte efterårs- og vintersæsonen på denne måde, men det vil ikke være forsvarligt at sætte sæsonen i gang igen den 1. april.

Det vil måske heller ikke være muligt, idet både Arena Næstved og Næstved Svømmehal også er lukket ned, og måske holder de også lukket i april måned.

Men uanset det, har vi besluttet at hensynet til vores medlemmer og samfundet i øvrigt er vigtigst, og derfor er alle aktiviteter i Næstved Senior Motion også aflyst i april måned 2020.

Vi håber naturligvis at sommersæsonen som efter planen begynder den 1. maj 2020, kan begynde som planlagt. Der er trods alt mere end 1 måned til, men det vil tiden vise og bestyrelsen vil holde øje med udviklingen af Coronavirus (Covid-19) og sørge for at holde medlemmerne underrettet via foreningens hjemmeside: www.senior-motion.dk og på facebooksiden ”Næstved Senior Motions Venner”

Bestyrelsesmødet den 3. april 2020 er også aflyst, og generalforsamlingen som skulle være afholdt den 19. marts 2020 er som tidligere meddelt udsat på ubestemt tid.

Indtil videre forventer vi at der kan afholdes bestyrelsesmøde den 1. maj 2020 som planlagt, og når situationen tillader det, vil bestyrelsen fastsætte en ny dato for generalforsamlingens afholdelse.  

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for efterårs- og vintersæson 2019/2020. Bestyrelsen er kede af at slutte sæsonen på denne måde, men det kræver situationen.

Vi glæder os til at se jer til sommeraktiviteterne, og som nævnt håber vi, at den kan tage sin begyndelse som planlagt den 1. maj 2020.

Pas godt på jer selv, og husk at vi alle stadig skal tage situationen meget alvorlig, følge myndighedernes generelle vejledninger vedrørende hygiejne, kontakt med fremmede og hensigtsmæssig adfærd.

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand