DM i Skills 2019, fra den 4. – 6. april

Kære medlemmer af Næstved Senior Motion!

Som I ved, er der fra den 4. – 6. april DM i Skills i Næstved, hvor Arena Næstved er omdrejningspunktet for arrangementet, og der forventes rigtig mange besøgende.
Arenaen, hal 1, hal 2 samt hele parkeringspladsen foran Arena Næstved skal bruges til arrangementet.

Allerede i den kommende uge vil det give udfordringer for bl.a. medlemmer af Næstved Senior Motion, som ønsker at dyrke den motion NSM udbyder i hallerne, og som kommer dertil i bil.

Parkeringspladsen foran hallerne lukkes fra og med mandag den 18/3-2019.
Det betyder, at der ikke kan parkeres på den store parkeringsplads foran hallerne fra på mandag og frem til Skills arrangementet er afviklet den 6. april, og alt igen er ryddet.

Der skal opstilles telt på p-pladsen og det betyder at lysstandere skal fjernes for at give plads til telte, og det arbejde påbegyndes på mandag, og derfor lukkes der helt ned for parkering.

På den modsatte side af Rolighedsvej er der en stor grusparkeringsplads, og vi har ikke hørt noget om at den bliver lukket, så der kan man formentlig parkere.

DM i Skills er en stor begivenhed for Næstved, og det kan naturligvis ikke løbe af stablen uden ulemper af forskellig karakter, men lad os tage de positive briller på og få det bedste ud af det.
Find eventuelt en anden mulighed for transport til Arena Næstved.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand
Næstved Senior Motion