Forslag til vedtægtsændring

Forslag til ændring af vedtægter for Næstved Senior Motion!

Nuværende § 3:
N.S.M. er associeret medlem af Næstved Firma Sport, (jf. associeringsaftale) som igen er under Dansk Arbejder Idrætsforbund. N.S.M. er medlem af D.A.I. Dansk Arbejder Idrætsforbund, som er et specialforbund under D.I.F.

§ 3 foreslås ændret til:
N. S. M. kan være medlem af idrætsforbund, specialforbund, foreninger eller andre sammenslutninger efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Se Indkaldelse til generalforsamling