Referat bestyrelsesmøde september

bestyrelsesmøde-07-09-2018

Referatet vises i indlejret pdf-fremviser.
Er der problemer med fremvisningen/læsbarheden kan det i stedet downloades her:
07-09-2018-Bestyrelsesmøde

Oversigt over alle mødereferater.